خلاصه داستان زندگی استاد

استاد پیروز چمنی ملقب به (پیروز بهترین) در خانواده متوسط [...]