شاید این سوال هم در ذهن شما باشه.

خوب دلیل اصلی این مطلب اینکه ما هیچ وقت در مورد یکسری مسائل از خداوند درخواستی نداریم.

بطور مثال

برای خود من اینطور بوده که هیچ وقت از خداوند نخواستم که جای من راه بره یا بجای من صحبت کنه یا با دست من کارهامو انجام بده یا حتی بجای من خوش باشه و لذت ببره.

و خیلی موارد دیگه که حتما خودتون از من بهتر میدونید و در ذهن من چند سوال ایجاد شد. 

آیا من اشرف مخلوقات هستم؟!

خوب معلومه که همه ما انسانها اشرف مخلوقات هستیم. 

پس چرا تو یکسری موارد خواسته ای از خدا نداریم؟!

خوب بازم پیداست چون مطمئنیم که اون چیزهارو داریم.

مثل پاهامون که باهاشون راه بریم , بدویم , بازی کنیم , بایستیم , مدلهای مختلف بنشینیم و خیلی موارد دیگه که با پاهامون انجام میدیم و به هیچ عنوان در چنین مواردی از خداوند درخواست نمیکنیم.

فقط تحت شرایط خاصی بعضی دوستان درخواست میکنند که بسیار کم هست این موارد نسبت به جمعیت جهان.

خوب پس از سالها تحقیق و مطالعه مخصوصا در قرآن که اشرف مخلوقات چیزی نیست که ما تصور میکنیم.

یا حداقل من خودمو انقدر قدرتمند تصور نمیکردم.

متوجه شدم که تمام قدرتهارو خداوند برای رسیدن به هر خواسته ای و هر موقعیتی به تمام انسانها داده.

ولی ما چون این قدرتهارو نمیتونیم مثل دستهامون یا پاهامون لمس کنیم و نمیتونیم احساسشون کنیم.

پس در نتیجه ازشون استفاده نمیکنیم و این یعنی (کفر نعمت) .

حالا باید چه کاری انجام بدم؟

من متوجه این موضوع شدم و بشدت به دنبال راه حلهای موفقیت گشتم.

بدنبال قدرتهایی که خداوند به همه ما انسانها داده گشتم تا موفق شدم.

و خیلی از قدرتهایی که ما انسانها داریمو کشف کردم.

مثل ( قدرت جذب ) که یکی از این قدرتهاست که در جهان معرفی شده و خیلی موارد دیگه که در هیچ جای جهان من پیدا نکردم و  از درون پیدا کردم در محصول کدهای مخفی ثروت معرفی شده و یاد میگیرید چطور ازشون استفاده کنید تا به راحتی به هر خواسته ای که دارید برسید.

این قدرتها به هیچ عنوان یک چیز جادویی یا فرا انسانی نیست.

قدرتهایی هست که از زمان تولد به ما داده شده فقط ما از این قدرتها استفاده نمیکنیم و ازشون آگاه نیستیم.

پس از آگاهی از قدرتها درخواستهای ما از خداوند به شکل بسیار زیبایی تغییر میکنه.

بیشتر شکرگزاری هست که ما باید انجام بدیم بخاطر اینهمه لطفی که به ما انسانها خداوند داره .

خدایا شکرت