پیروز بهترین

این سوالات ذهن خیلی از ماهارو درگیر کرده

آیا ما با خدا باید عهد ببندیم؟

آیا خداوند بدون عهد و نذر خواسته هامو برآورده نمیکنه؟

عهد یا نذری که کردم قبل یا بعد رسیدن به خواستم باید انجام بدم؟

و خیلی سوالات مشابه که در ذهن ما نقش بسته

خوب اول از همه اینو بگم که انسانها نیازی به این کارها ندارن

یعنی بدون نذر و عهد با خدا میتونن به خواسته هاشون برسن

ما انسانها بی نهایت قدرت برای رسیدن به خواسته هامون داریم

که بتونیم به راحتی به خواسته هامون برسیم

اما اکثر انسانها از این قدرتها بی خبرن

و بعضی افراد هم هستن که میدونن و خبر دارن از قدرتهای انسانی

ولی روشهای بکارگیری این قدرتهارو بلد نیستن

که بطور مفصل درمورد این قدرتها و روشهای بکارگیریشون

برای رسیدن به هر خواسته ای در محصول کدهای مخفی ثروت آموزش داده شده

ولی اگر شما

هنوز نمیتونید از قدرتهاتون به طور صحیح استفاده کنید

بهترین راه اینکه حتما اون نذر یا عهدی که با خداوند بستینو انجام بدین

یا با تمام وجود احساس کنید که اون عهد یا نذرو انجام دادین

و این موضوع نباید طوری باشه که فکر کنید میتونید سر خدا کلاه بزارید

و موضوع بعدی اینکه باید مطمئن باشید که خداوند اون خواسترو بهتون داده

نه اینکه یک روز میده باید با تمام وجود احساس کنید که خواستتون برآورده شده

مسئله بعدی اینکه باید با خوشحالی از خداوند درخواست کنید

اگه با ناراحتی و غم و گریه درخواست کنید

به دلیل بار و انرژی منفی به شدت اون خواسته از شما دور میشه

مگر اینکه گریه از روی شوق و خوشحالی و شکرگزاری باشه

و حتما بابت اون درخواست شکر بسیار زیادی انجام بدید

توضیح کامل در فایل داده شده

حتما فایلهای رایگان و حتی فایلهای

محصول کدهای مخفی ثروت باید چندین بار دیده یا گوش داده بشه

تا نتیجه عالی زندگی شمارو در بر بگیره

پیروز و بهترین باشید